News

F5 dominerar Gartners magiska kvadrant för ADC

 

2015´s Gartner Magiska Kvadrant för ADC´s är nu publicerad
- för nionde året i rad är F5 ledande!

 

 

Gartner konstaterar att "ADC´s bistår med funktioner som optimerar leverasen av organisationers applikationer över hela nätverket. ADC´s ger även funktionalitet för både användare-till-applikation och applikation-till-applikations trafik. På ett effektivt sätt skapas det en brygga mellan applikationen och det underliggande protokollet samt det traditionella nätverket"

 

"Mjukvara fortsätter att vara en tillväxtfaktor för F5´s ADC, med många kunder som väljer virtuella, moln och SaaS - lösningar, likväl som traditionella hårdvaru och hybrid implementeringar." säger Manny Rivelo, CEO F5. "Vi tror att vår långvariga placering som ledare i ADC´s Magiska Kvadrant visar på vilken framgång organisationer har med innovativa lösningar som F5 Silverline®".

 

Ta del av rapporten här.